Purello

Purello mənzildə, yataq otağında, dəhlizdə stol, döşəmə və ya istənilən düz yerə qoyulabilən və havanı ideal təmizləyən bir qurğudur.


Dezinfeksiyaedici dezodorant

Əsas tərkib hissəsini trietilen qlikol təşkil edir. Havaya buxar damcıları şəklində qarışaraq qapalı məkanların havasında üçuşan virusları, bakteriyaları və göbələk törəmələrini böyük ölçüdə təmizləyir.